Latest Headlines
 • วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานพิธีฯ และ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯจำนวน ๒๐๐ คน

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานพิธีฯ และ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯจำนวน ๒๐๐ คน

  Continue Reading...

 • ผู้ว่าราชการเป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม วันที่ 14 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกสโมสรโรตารี่ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่,รพ.สวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่,สสจ.พะเยา,สสอ.ดอกคำใต้,รพ.พะเยา,รพ.ดอกคำใต,รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม,เหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา/กิ่งกาชาติอำเภอดอคำใต้ โดยให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา รับบริจาคโลหิต,อวัยวะดวงตา,มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ,มอบรถวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการ...

  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

  ผู้ว่าราชการเป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม วันที่ 14 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกสโมสรโรตารี่ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่,รพ.สวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่,สสจ.พะเยา,สสอ.ดอกคำใต้,รพ.พะเยา,รพ.ดอกคำใต,รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม,เหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา/กิ่งกาชาติอำเภอดอคำใต้ โดยให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา รับบริจาคโลหิต,อวัยวะดวงตา,มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ,มอบรถวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการ...

  Continue Reading...

 • วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่างการอำเภอดอกคำใต้ และสนามที่ว่าการอำภอดอกคำใต้ และเวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดงหอหนองหล่ม และในช่วงเย็นเข้าร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

  วันปิยะมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่างการอำเภอดอกคำใต้ และสนามที่ว่าการอำภอดอกคำใต้ และเวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดงหอหนองหล่ม และในช่วงเย็นเข้าร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัตวัดแม่พริก หมู่ที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่กัณฑ์สลากภัตร่วมประเพณีสลากภัตวันแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 โดยมีพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรม

  สลากภัตวัดแม่พริกเทพนิมิต

  เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัตวัดแม่พริก หมู่ที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่กัณฑ์สลากภัตร่วมประเพณีสลากภัตวันแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 โดยมีพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรม

  Continue Reading...

 • จิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฮุง หมู่ที่ 7 ร่วมกับโครงการชลประทานพะเยา

  จิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง

  จิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฮุง หมู่ที่ 7 ร่วมกับโครงการชลประทานพะเยา

  Continue Reading...

 • นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโดมอเนกประสงค์และหอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโดมอเนกประสงค์และหอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

  Continue Reading...

 • วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

  Continue Reading...

 • กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดงานเกษตรสีเขียว โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสีเขียวในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม พร้อมประชาชนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับ

  กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market)

  กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดงานเกษตรสีเขียว โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสีเขียวในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม พร้อมประชาชนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับ

  Continue Reading...

 • เเทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลกภัต วัดใหม่ไชยมงคล วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  ประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล

  เเทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลกภัต วัดใหม่ไชยมงคล วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

  Continue Reading...

 • เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

  ประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม

  เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...