Latest Headlines
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนันตำบลหนองหล่ม,ประชาชนจิตอาสาหมู่ที่่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบ้านหนองหล่ม

  จิตอาสาพัฒนาบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนันตำบลหนองหล่ม,ประชาชนจิตอาสาหมู่ที่่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบ้านหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • รายละอียด : ประชุมชาคมตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) …..Download รายละอียด : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) …..Download รายละอียด : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) …..Download

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  รายละอียด : ประชุมชาคมตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) …..Download รายละอียด : ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) …..Download รายละอียด : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) …..Download

  Continue Reading...

 • วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดย ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลม ร่วมโครงการ “จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด” โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดใหม่ไชยมงคล

  กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดย ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลม ร่วมโครงการ “จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด” โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดใหม่ไชยมงคล

  Continue Reading...

 • โครงการ(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา …………………………………………………… วันนี้เวลา 10.00 น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี...

  โครงการ(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 1 แหล่งน้ำ 1สวนสาธารณะ 1 อำเภอ

  โครงการ(Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา …………………………………………………… วันนี้เวลา 10.00 น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี...

  Continue Reading...

 • วันนี้ 08.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ร่วมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สเตจที่ 5 เส้นทางภายใน จ.พะเยา...

  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”สเตจที่ 5

  วันนี้ 08.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ร่วมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สเตจที่ 5 เส้นทางภายใน จ.พะเยา...

  Continue Reading...

 • วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่มให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทีมชาย สเตจที่ 4 เส้นทางภายใน จ.น่าน – พะเยา ในจุดจับเวลา IS2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ระยะทางในการแข่งขัน 145.50

  การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”

  วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่มให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ทีมชาย สเตจที่ 4 เส้นทางภายใน จ.น่าน – พะเยา ในจุดจับเวลา IS2 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ระยะทางในการแข่งขัน 145.50

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับคณะสงฆ์ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม กรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกบิณฑบาตรตานต่อในพื้นที่ตำบลหนองหล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง และบริจาคเงินยอดบริจาคเงิน 20,539 บาท ข้าวสาร 5 กระสอบ และมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย

  บิณฑบาตรตานต่อ

  วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกับคณะสงฆ์ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม กรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกบิณฑบาตรตานต่อในพื้นที่ตำบลหนองหล่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง และบริจาคเงินยอดบริจาคเงิน 20,539 บาท ข้าวสาร 5 กระสอบ และมอบให้ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย

  Continue Reading...

 • วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  โครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

  Continue Reading...

 • วันนี้เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ พร้อมพนักงานเทศบาล มอบเงินโครงการออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้ พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และ พ.ต.อ.สมภพ สุภาพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้มอบเงินและสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

  ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

  วันนี้เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ พร้อมพนักงานเทศบาล มอบเงินโครงการออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายชิน เผ่าต๊ะใจ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้ พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และ พ.ต.อ.สมภพ สุภาพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้มอบเงินและสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

  Continue Reading...