ปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม

เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดทำโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรภายในตำบลหนองหล่ม โดยรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom