พัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ภายใต้การอำนวยการของ นายศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมพัฒนาป่าสุสานตำบลหนองหล่ม หมู่ที่ 8

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom