ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก โดยนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรลภัส โชติษฐยางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ครั้งแรก

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom