ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เรือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทสบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

About nonglom