ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เรือง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม และนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

About nonglom