ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์ “กลุ่มค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2″

ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกลุ่ม ไลน์ “กลุ่มค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2″
รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

About nonglom