ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ใกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่มและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
รายละอียด : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

About nonglom