ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม และ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
รายละอียด : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหล่ม …..Download

About nonglom