จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เติมน้ำบาดาลและให้เกิดความชุ่มชื้นกับป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom