กิจกรรมสลากภัตวัดไชยมงคล

วันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom