ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ ห้วยจำป่าหยาบ บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom