ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยผาช่อ (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยผาช่อ (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม
รายละอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหนองหล่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยผาช่อ (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม …..Download

About nonglom