ตำบลบ้านปินมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยตำบลหนองหล่ม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน พร้อมด้วยปลัด/รองปลัด/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เป็นตัวแทนของประชาชนตำบลบ้านปิน มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟใหม้ ราย นางสมศรี เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก เป็นเงินจำนวน 25,570 บาท พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และเสื้อผ้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ และประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom