กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม , อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ร่วม จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1251 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom