ก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น

วันที่ 15 ก.ค.2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่มได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยก้างปลา ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา,ทสม.ตำบลหนองหล่ม,สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหล่ม,ธกส.สาขาถ้ำปิน ,โรงเรียนบ้านปางงุ้น จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตร ณ บ้านสองแคว (บ้านปางงุ้น) หมู่ 6 ต.หนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom