จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม

จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสานา พระมหากษัตริย์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom