จิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่มเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เนื่องในวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom