รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา
ทสจ.พะเยา ได้ดำเนินโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom