“กองทุนออมวันละบาท”เพื่อแบ่งปัน

ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ได้นำเงินกองทุนออมวันละบาทของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม จัดซื้ออาหารแห้งเพื่อเติมใส่ไว้ในตู้ปันสุข ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหล่มได้จัดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และบริเวณหน้าวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom