จิตอาสาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม

จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนบ้านแม่พริก (สันป่าม่วง) หมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยม่วง จำนวน 2 ฝาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom