จิตอาสาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ

พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยป่าหยาบ หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก จำนวน 4 ฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom