ประชาสัมพันธ์งดเว้นให้ประชาชนลงเล่นน้ำบริเวณดงหอ

ประชาสัมพันธ์งดเว้นให้ประชาชนทั่วไปลงเล่นน้ำบริเวณดงหอหนองหล่ม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพราะเชื้อโรคนั้นสามารถแพร่และอยู่ในน้ำได้นานและแพร่กระจายได้เร็ว

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom