มอบหน้ากากอนามัย

นายอำเภอดอกคำใต้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่ม และกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันโรค “โควิด-19″ จากไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom