วันท้องถิ่นไทย

เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นำพนักงาน/จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่มเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้มอบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านจัดการขยะ ด้านดนตรี ด้านทอผ้า ด้านจัดทำซุ้มไม้ไผ่ ด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom