จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม

จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พนักงานเทศบาล/จิตอาสาพัฒนา ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom