จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom