พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ ณ วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom