พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองหล่มจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานพิธีฯ และ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯจำนวน ๒๐๐ คน

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom