โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าราชการเป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม

วันที่ 14 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ประชาชนจิตอาสา สมาชิกสโมสรโรตารี่ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่,รพ.สวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่,สสจ.พะเยา,สสอ.ดอกคำใต้,รพ.พะเยา,รพ.ดอกคำใต,รพ.สต.ตำบลหนองหล่ม,เหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา/กิ่งกาชาติอำเภอดอคำใต้ โดยให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา รับบริจาคโลหิต,อวัยวะดวงตา,มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ,มอบรถวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการ และบริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom