สลากภัตวัดแม่พริกเทพนิมิต

เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัตวัดแม่พริก หมู่ที่ 5
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่กัณฑ์สลากภัตร่วมประเพณีสลากภัตวันแม่พริกเทพนิมิต หมู่ที่ 5 โดยมีพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom