สถิติการให้บริการประชาชน/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2561
สถิติการให้บริการประชาชน
-
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2562
สถิติการให้บริการประชาชน
-
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 2563
สถิติการให้บริการประชาชน
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับปริการเทศบาลตำบลหนองหล่ม 2562
-
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับปริการเทศบาลตำบลหนองหล่ม 2563
-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2560
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2560
-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2561
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2561
-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2562
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2562
-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563
-

About nonglom