จิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง

จิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฮุง และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฮุง หมู่ที่ 7 ร่วมกับโครงการชลประทานพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom