วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

วัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านหนองหล่ม พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom