กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market)

กาดหมั้วเกษตรสีเขียวและของดีหนองหล่ม (Green Market)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดงานเกษตรสีเขียว โดยนางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสีเขียวในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม พร้อมประชาชนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับ

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom