ประเพณีสลากภัต วัดไชยมงคล

เเทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลกภัต วัดใหม่ไชยมงคล

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดไชยมงคล หมู่ที่ 7

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom