ประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม

เทศบาลตำบลหนองหล่มร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต วัดศรีล้อม
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม แห่กัณฑ์สลากภัต เข้าร่วมประเพณีสลากภัตวัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom