กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มนำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดบ้านใหม่ไชยมงคล และถวายเทียนเข้าพรรษาวัดไชยมงคล วันศรีล้อม วัดแม่พริก วัดคูหาศรีคีรีช้ย โดยได้รับเกียรติจากนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ และปลัดอาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วันคูหาศรีคีรีชัย หมู่ที่ 6 ร่วมกับประชาชนตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom