จิตอาสาพัฒนาบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนันตำบลหนองหล่ม,ประชาชนจิตอาสาหมู่ที่่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาบ้านหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom