กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดย ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลม ร่วมโครงการ “จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด” โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม ถึง วัดใหม่ไชยมงคล

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom