โครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม มอบวุฒิบัตรให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom