วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทวันชัยถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม เป็นประธานนำข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และในเวลา 10.30 น.ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณดงหอหนองหล่ม และพัฒนาแหล่งน้ำดงหอหนองหล่ม เพื่อกำจัดเศษสวะกิ่งไม้ และวัชพืช

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom