กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6/2562 ณ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม หมู่ที่ 8 นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลหนองหล่มและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom