จิตอาสา”ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหล่ม นำโดยว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พร้อมพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดอกคำใต้น่าอยู่ โดยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำร่องช้าง และลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom