งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

วันที่ 5 มีนาคม 2562 พนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom