นายอำเภอดอกคำใต้ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ทต.หนองหล่ม

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลหนองหล่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่ม โดยมี ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อม อปพร. และผู้น้ำท้องที่ ให้การต้อนรับ

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom