งานดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหล่ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหล่ม ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนตำบลหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทศกาลดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ อำเภอดอกคำใต้

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom