60 วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้า้น คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 เมษายน 2562 หากมีความจำเป็นต้องเผา/พบเห็นการเผา โปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหล่ม

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom