โครงการกาดมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วครัวละอ่อน ประจำปี 2562

โพสต์ by “>หนองหล่ม ตำบลน่าอยู่.

About nonglom